EKOFIL

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

 

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków typu drenażowego

 

Przydomowa oczyszczalnia

 

Wszystkie oczyszczalnie typu drenażowego składają się z dwóch zasadniczych elementów:

osadnika gnilnego - w którym zachodzą procesy fermentacji beztlenowej osadów

układu drenażowego - ze studzienką rozdzielczą, drenami, oraz zakończenia studzienką zamykającą lub wylotami napowietrzajacymi z grzybkami.

Najważniejszym elementem oczyszczalni drenażowej jest drenaż rozsączający. We wszystkich rodzajach tego typu oczyszczalni jego zasada, budowa i dobór jest identyczny.

Rury drenażowe posiadają albo otwory, albo szczeliny. Wydaje się z długoletniej praktyki, że szczeliny w drenach dają większą żywotność układu rozsączajacego, bo przy zatkaniu rury w jednym miejscu szczeliny jej szerokość gwarantuje dalsze jej użytkowanie, co przy zatkaniu otworu w drenie nie ma już miejsca.

Najważniejszy proces oczyszczania ścieków odbywa się w złożu obsypki kamienia lub płukanego grysu o średnicy minimum 8 mm do 40 mm. Z uwagi na wykształcającą się błonę biologiczną na podłożu kamienia i jego nawilżenie odradza się stosowanie kamienia tłuczonego - popularnego tłucznia niepłukanego- jego mąka po łamaniu go w żwirowni jest jak beton i po dłuższej eksploatacji zatka nam układ drenażowy.

Studzienki drenażowe mają od 3 do 6 otworów do równomiernego rozdziału strugi podczyszczonego ścieku na poszczególne nitki.

Osadniki gnilne można podzielić na posiadające filtr lub nie. Zwolennicy rozwiązań z filtrem na wylocie twierdzą, że skuteczniej zatrzymują zawiesinę i tłuszcze z podczyszczanych w osadniku ścieków. Z kolei producenci osadników bez filtra stosują kilka komór z komunikacją w środku osadnika i twierdzą , że nie potrzebują stosować filtra, którego okresowo trzeba czyścić, a ich konkurencja stosuje filtr, aby zatrzymać napływ przelewowy ścieków, który znajduje naturalną zaporę w postaci filtra wygaszającą impet napływających ścieków do osadnika.

Do niedawna filtry osadników były wypełniane puzzolaną - materiałem z lawy powulkanicznej cechującym się do teraz najlepszą powierzchnią aktywacji błony biologicznej jednakże z uwagi na jej ciężar zostały zastąpione kształtkami z tworzywa sztucznego lub filtrem lamellowym.

Zapewniamy, że bez względu jakie rozwiązanie Państwo zastosujecie, najważniejszą sprawą przy instalacji oczyszczalni jest dbałość o prawidłowe zachowanie spadków, osadzenie osadnika w wykopie i jego prawidłowe obsypanie, a także przede wszystkim staranne wykonanie drenażu.

Ważną sprawą przy montażu oczyszczalni przydomowej jest sposób odprowadzenia wytwarzanych w osadniku gazów. O ile niektóre firmy w swoich instrukcjach zalecają odprowadzenie gazów przez układ wentylacyjny pionów łazienkowo- kuchennych do komina o tyle na bazie naszego ponad dziesięcioletniego doświadczenia przy instalacji oczyszczalni odradzamy ten sposób. Zdażało się bowiem, że nagła produkcja większej ilości gazu znajdowała sobie bliższą drogę na "puknięcie" do środka domu przez kratki wentylacyjne zamiast podążać powoli do góry szybem wentylacyjnym.

W chwili obecnej najbardziej o ten problem zadbała firma Sotralentz, która w swoich osadnikach nad wlotem ścieków umieściła dodatkowy otwór z króćcem do prowadzenia instalacji wywiewnej ponaddachowej. Jest to pokazane na rysunku powyżej. We wszystkich pozostałych osadnikach należy odpowietrzenie poprowadzić od rozgałęzienia rury kolektorowej wchodzącej do sadnika.

Ważną sprawą jest odwentylowanie drenażu rozsączającego. Najlepiej jest tego dokonać stosując tak zwany by-pass łączący rurę za osadnikiem z wyprowadzoną rurą odpowietrzającą z przed osadnika. Duża skuteczność tego rozwiązania w dużej mierze zależy od staranności jego zainstalowania i zabezpieczenia go w możliwość obejścia osadnika przez ścieki do drenażu.

Większość domów wyprowadza kanalizację z domu przy pomocy rury o średnicy wewnętrznej 150 mm. jedynie firma Sanitech zadbała o to, by na wlocie do osadnika zastosować króciec o tej średnicy. W pozostałych przypadkach należy zastosowć redukcję tuż przy osadniku z jednoczesnym trójnikiem rewizyjnym, bo istnieje jednak małe prawdopodobienstwo przytkania się instalacji przy zwężeniu przepływu.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - od czego zacząć...

Najważniejsze jest badanie geologiczne gruntu. Określony przez geologa współczynnik filtracji i stwierdzenie obecności wody gruntowej, a raczej  jej braku jest podstawową sprawą przy zaprojekowaniu oczyszczalni przydomowej - ilości frakcji kamienia, długości drenów.

Wielkość działki i usytuowanie domu ma znaczenie szczególnie wtedy gdy mamy grunt o dużej ilośći frakcji słabo przepuszczalnych - glin, piasków pylastych itd.

W fazie projektowej domu dobrze jest rozpocząć współpracę z firmą, która pomoże architektowi przy zagospodarowaniu przestrzennym terenu, oraz projektantowi instalacji wewnętrznej w lokalizacji i określeniu rzędnej wyprowadzonej z domu kanalizacji, aby uniknąć sytuacji, że mamy wyprowadzoną kanalizację głęboko pod ziemią, albo od strony domu, gdzie trudno będzie zlokalizować osadnik i drenaż.

A więc mamy już badanie geologiczne, lokalizację i projekt oczyszczalni. Przy staraniu się o pozwolenie na budowę domu lepiej od razu namówić architekta, aby wystąpił o pozwolenie na dom z oczyszczalnią przydomową niż później zmieniać decyzję o warunkach zabudowy, gdzie jest wpisane do zainstalowania szambo.

Miesiąc przed rozpoczęciem budowy oczyszczalni należy złożyć w urzędzie gminy zgłoszenie budowy oczyszczalni przydomowej, dołaczając w większości urzędów projekt instalacji z lokalizacją, opisem i atestami urządzeń.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - kiedy zacząć budowę...

Najlepszą porą na zainstalowanie oczyszczalni jest moment, gdy nie będzie na budowę wjeżdżał ciężki sprzęt z np. dachówkami, oknami itd. Zdażało się. że naprawialiśmy uszkodzenia osadnika, studzienek, nawet drenażu po najechaniu ciężkiego sprzętu na oczyszczalnię. 

Innym niebezpieczeństwem zbyt szybkiego założenia instalacji jest korzystanie z niej wykonawców i instalatorów w trakcie budowy. Mieliśmy przypadek, że oczyszczalnia zainstalowana w rezydencji dla 6 osób w trakcie budowy "obsługiwała" 3 brygady około 10-osobowe goniące z terminem oddania domu. Skończyło się to zakitowaniem oczyszczalni i przysporzyło nam dodatkowy przychód za serwis odblokowujący...

Innym serwisem dobrze płatnym dla nas było zapchanie przez instalatora okien pianką wlotu przed osadnikiem po przepłukaniu pistoletu. Korek tak utworzony zaczopował kanalizację tak mocno, że trzeba było rozciąć ją w tym miejscu i wymienić ruraż na tym odcinku...

Jeśli budowa domu jest rozłożona na kilka sezonów lepiej jest jednak móc korzystać z wygody mycia się, kucharzenia, zainstalowania toalety. Na czas budowy pilnując jednak i ogradzając teren oczyszczalni. Wtedy najodpowiedniejszą chwilą jest wyprowadzenie instalacji kanalizacyjnej z domu.

Fakty i mity dotyczące oczyszczalni przydomowych

1. Oczyszczalnia zimą zamarza.

    Tak samo jak w stogu siana cały czas w osadniku tętni życie, także woda cały czas dostarczana z domu przy kąpieli, myciu zapewnia nam temperaturę w osadniku powyżej zera ( przeważnie około 10 stopni). Jedynie w domach letniskowych po skończeniu sezonu należy przed zimą wywieźć osady i nieco odpompować wodę, bo zamarznięcie będzie mogło być spowodowane wyczerpaniem się pokarmu dla bakterii.

2. Oczyszczalnia jest bezobsługowa. 

    Nie ma urządzeń w 100% bezobsługowych. Należy przepłukiwać drenaż, dawkować biopreparaty. Wywozić osady najlepiej raz w na rok.

3. Mam średniej wielkości działkę z ciężką gliną. Zaproponowano mi instalację pakietów drenażowych, które zmniejszą powierzchnię rozsączenia.

     Współczuję. Gliniana wanna wypełniona czy to kamykami czy plastikowym rusztem będzie i tak glinianą wanną i wody nie przyjmie...

Pakiety drenażowe stosujemy tylko w gruntach dobrze przepuszczalnych (więcej).

     Najlepszym rozwiązaniem dla warunków gliniastych jest oczyszczalnia hydrobotaniczna.

4. Mam dziurawe szambo i zamiast przez dziurawe rury rozsączam bezpośrednio do gruntu pod szambem... 

    Pod szambem na głębokości ponad 1,5 m nie ma w glebie tlenu. Wszystkie zarazki, chemikalia nie zdążą ulec rozkładowi w osadniku i doczyszczeniu przez mikroorganizmy tworzące błonę biologiczną w kamieniu pod drenażem. Skażenie będzie postępować wgłąb chłonnego gruntu aż skazi wodę pitną.

 

Oczyszczalnie drenażowe instalujemy w obrębie województwa pomorskiego i przy jego granicy.

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przydomową oczyszczalnią ścieków - prosimy o wysłanie nam formularza w celu wysłania do Państwa oferty spełniającej Państwa oczekiwania

 

 

Guarantee